NIEUW

Train the Impactfull Trainer

De vervolgopleiding, ‘Train the Impactfull Trainer’,is een verdiepend traject dat meer ingaat op de HILL didactiek. Deze trainingbestaat uit 4 contactmomenten waarin de bouwstenen van dit principe wordenverduidelijkt en ingeoefend. Daarnaast gaat deze opleiding ook in op EduScrum en het Goslow to go fast principe. In dit traject is ook een terugkommomentinbegrepen om terug te kijken op de toepassing in de praktijk. Deze opleidingwordt over een periode van 3 maanden verspreid.

Op Locatie
Einddoel

Senior Trainer

Duur

4 contactdagen + 1 terugkom moment over 3 maand

Startdatum

14 Februari 2022 - Leuven

Certificatie