Certificatie

Modern Desktop - Windows Client | MD-100

Modern Desktop: Windows Client | MD-100

Aan de slag gaan met Windows 10 desktops staat centraal indeze opleiding. Van het onderhoud tot het configureren binnen eenbedrijfsomgeving, de wondere wereld van Windows wordt een begrijpbaar verhaalvoor jou in deze opleiding.

In deze opleiding leren deelnemers hoe ze Windows 10desktops kunnen onderhouden en configureren in een bedrijfsomgeving. Deelnemersleren vaardigheden waaronder het installeren, aanpassen, en updaten van Windows10 operating systems. Eveneens leren ze hoe opslag, bestanden en apparatuur tebeheren, en ook hoe ze netwerken kunnen configureren voor gebruik met Windows10. Deelnemers leren ook hoe ze het Windows 10 Operating System kunnenbeveiligen en de gegevens op de apparatuur beschermen. Uiteindelijk lerendeelnemers hoe ze Windows 10 beheren en problemen kunnen oplossen.

MD-100 | MD: Windows Client

Deze opleiding voorziet kennis in fundamentele vaardighedenom met Windows 10 in een bedrijfsomgeving aan de slag te gaan.

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Installeren en customizen van Windows 10
 • Updates configureren voor Windows
 • Configureren van apparaten en drivers voor Windows
 • Configureren van opslag voor Windows
 • Configureren van netwerk en settings voor beheer op afstand in Windows
 • Configureren en beheren van browsers en applicaties in Windows
 • Configureren van toegang tot accounts en authenticatie
 • Configureren van file en folder permissies
 • Beschrijven van methoden voor het beveiligen van Windows 10, bekende bedreigingen en methoden en de gevolgen daarvan te ondervangen
 • Troubleshooten van Windows en programma’s
 • Troubleshooten van hardware en driver problemen
 • Troubleshooten van bestandsproblemen en uitvoeren van herstelacties

VOOR WIE

Deelnemers aan deze opleiding zijn in het algemeenIT-professionals die te maken hebben met installatie, configuratie, algemeenbeheer en onderhoud van Windows 10 en latere versies.
Deelnemers kunnen ook bekend zijn met Enterprise systemen en cloud integratiesystemen.

VOORKENNIS

Er is weinig voorkennis vereist aan dit traject.

 • Basiskennis van computernetwerken en hardware concepten
 • Basiskennis van Operating Systems en Applicatie concepten
 • Ervaring met gebruik van het Windows Operating System

De voorkennis is aangeraden, maar niet verplicht om het traject te kunnen volgen en af te werken.

CERTIFICATIE

Het volgen van deze opleiding leidt tot een deelnamecertificaat van Multimedi.

Verdere Certificatie via Microsoft is mogelijk via het MD-100 certificatie-examen.

OPBOUW

Deze opleiding bestaat uit 13 modules waarbij elke modulebelangrijke theoretische concepten meegeeft en deze daarna inoefent aan de handvan handige Labs.

De opleiding is onderbouwd met het officiële materiaal vanMicrosoft, ook gekend onder opleidingscode MD-100.

Hybride
Einddoel

Modern Desktop: Windows Client beheerder

Duur

5 Dagen

Prijs excl. BTW

Wil je meer te weten komen over deze training? Contacteer ons via de contact-pagina en wij helpen jou spoedig verder.

Gekende Startdatums

28 maart - 1 april 2022 | 9.00 - 16.00 uur | Digitaal

30 mei - 3 juni 2022 | 9.00 - 16.00 uur | Digitaal

5  - 10 september 2022 | 9.00 - 16.00 uur | Digitaal

28 november - 2 december 2022 | 9.00 - 16.00 uur | Digitaal

Certificatie
Microsoft
Windows
Boek deze trainingJa, ik wil deelnemen