GDPR

Een gecertificeerde DPO voorziet jouw begeleiding bij de overstap naar GDPR complience


Opleiding en begeleiding

 • We leiden een interne medewerker op zodat hij/zij nadien de opvolging kan verzorgen. 
 • We geven aan andere belanghebbenden een korte bewustmakingstraining van 2 uur.

 • We gaan na:
  wat zijn onze verwerkingen : klanten (patiënten), leveranciers, personeel,
  - welke persoonsgegevens worden er verwerkt ?
  - Zij er gevoelige gegevens die grondrechten raken (gezondheid, ras, filosofische overtuiging, …)
  - Op basis van welke verwerkingsgrond verwerken we de gegevens ? (wettelijke/decretale verplichting, contract, toestemming)
  - waar komen ze vandaan ?
  - waar gaan ze naartoe ?
  - wie heeft toegang ?
  - met welke toestellen (Tablets, Laptops, desktops, …)
  - waar worden de persoonsgegevens opgeslagen ? (lokale server, cloud)
  - hoe zijn de systemen beveiligd ?

 • We stellen het register van verwerkingsactiviteiten op.
 • We gaan na welke jullie verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke (controller) zijn en die van jullie mede-verwerkingsverantwoordelijken /verwerkers (processor ofte onderaannemer) 
 • We stellen de verwerkingsovereenkomsten op en/of kijken die na. 
 • We zorgen voor het register ter vermelding van de incidenten of datalekken.Is dit exact wat jij zoekt?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x